icon

Віддалена доставка та скидання пароля

Remote Password Delivery and Reset

Hideez створив процес передачі відповідальності за використання та скидання пароля від кінцевого користувача до підприємства, включаючи доставку пароля вперше та скидання пароля.

Використовуючи рішення Hideez, кінцевий користувач отримує секретне сховище, в якому зберігаються корпоративні паролі та інші секрети. Особа може використовувати паролі для аутентифікації через механізм доставки паролів Hideez BlueTooth від сховища до точки клієнта введення облікових даних для автентифікації (форма імені користувача/паролю), але не може відкрити саме сховище, тобто не знає паролів і не маніпулює ними (копіювання , видалення, оновлення тощо). Усі елементи керування належать компанії, якій належить рішення Hideez.

.