icon

Hideez Poland Sp. z o.o.

Hideez Poland Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Klucz Hideez FIDO Key to innowacyjne narzędzie do uwierzytelniania dostępu do zasobów mobilnych, desktopowych oraz online, opartego na bezprzewodowej technologii Bluetooth. Hideez FIDO Key ma zostać opracowany zgodnie ze standardami opracowanymi przez międzynarodową organizację FIDO (ang. Fast Identity Online) – FIDO2 i FIDOU2F. Rozwiązanie składa się  z elementu hardware’owego (klucz Bluetooth) i software’owego. 

Hideez FIDO Security Key for FIDO2 authentication

Główny problem, jaki Spółka chce zaadresować swoim wdrożeniem, to zagadnienie uwierzytelniania dostępu do coraz liczniejszych zasobów w komputerach i w środowisku online za pośrednictwem haseł. Wartością dodaną Hideez FIDO Key jest funkcjonalność „zapamiętywania” haseł za użytkownika, wymagając jedynie znajomości kodu PIN i posiadania klucza dostępu. W wyniku projektu powstanie nowy standard autentykacji w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy i opracowywane przez Zespół protokoły.
FIDO2 i FIDO U2F

Standardy FIDO2 i FIDO U2F zostały opracowane przez międzynarodową organizację FIDO Alliance, organizacje skupiającą swoje działania na rozwoju technologii i usług dotyczących uwierzytelniania dostępu do zasobów, wspieraną przez czołowe globalne korporacje z sektora IT i social media – Google, Microsoft, Apple, Lenovo czy PayPal. Spółka zdecydowała się na stworzenie klucza zgodnie z tymi standardami, ponieważ umożliwiają wykorzystanie smartfonów, tabletów do uwierzytelnienia dostępu. Uzyskanie certyfikacji potwierdzającej zgodność ze standardami FIDO jest również gwarantem dotarcia do większej grupy klientów korporacyjnych przez wzgląd na międzynarodowe uznanie organizacji FIDO i opracowywanych przez nią standardów w zakresie cyber-bezpieczeństwa.

Unikatowość rozwiązania

Hideez FIDO Security Key

Przewagą Hideez Fido Key w stosunku do istniejącej konkurencji są:

  • Łączność bezprzewodowa. Większość konkurencyjnych produktów to rozwiązania sprzętowe wymagające portu USB którego nie posiadają wszystkie aktualnie dostępne komputery.
  • Wielofunkcyjność. Większość konkurencyjnych rozwiązań jest dedykowana tylko do jednego przypadku użycia.
  • Tryb offline. W odróżnieniu od konkurencji dostarczającej rozwiązania softwareowe Hideez Fido Key nie wymaga dostępu do Internetu.
  • Przechowywanie danych bezpieczeństwa w pamięci urządzenia. Konkurencyjne rozwiązania przechowują te dane w chmurze dla poświadczeń, co czyni je podatnymi na ataki. Hideez Fido Key jest bezpieczniejszy przechowując dane bezpieczeństwa w pamięci urządzenia.

Innowacją na skalę światową jest zintegrowanie wszystkich dotychczas dostępnych na rynku globalnym modeli wielofunkcyjnego uwierzytelnia w jednym rozwiązaniu. 

Dofinansowanie projektu z UE: 899 259,96 zł
Wartość projektu: 1 124 074,96 zł
Okres realizacji: 2020-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 

logo