icon
skip to content

Hideez Poland Sp. z o.o.

Hideez Poland Sp. z o.o. реалізує проект dofinansowany z Funduszy Europejskich

Klucz Hideez FIDO Ключ до innowacyjne narzędzie робити uwierzytelniania dostępu робити zasobów mobilnych, desktopowych Ораз онлайн, opartego на bezprzewodowej ТЕХНОЛОГІЇ Bluetooth Hideez FIDO Key ма zostać opracowany zgodnie зе standardami opracowanymi przez międzynarodową organizację FIDO ( ang. Fast Identity Online) – FIDO2 і FIDOU2F. Розміщення składa się  з елементу апаратного забезпечення (ключ Bluetooth) і програмного забезпечення.

Hideez FIDO Security Key for FIDO2 authentication

Główny problem, jaki Spółka chce zaadresować swoim wdrożeniem, to zagadnienie uwierzytelniania dostępu do coraz liczniejszych zasobów w computerach i w środowisku online za pośrednictwem haseł. Wartością dodaną Hideez FIDO Key є функціонально "запам'ятовування" є для користувача, вимагаючи єдиного відомого коду PIN-коду та розміщення ключу достеження. Wyniku project powstanie nowy standard autentykacji w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy і opercowywane przez Zespół protokoły.
FIDO2 і FIDO U2F

Стандартний FIDO2 і FIDO U2F zostały opracowane przez międzynarodową organizację FIDO Alliance, організація skupiającą swoje działania na rozwoju technologii i usług dotyczących uwierzytelnia, компанія Google із глобальним сектором медіа-допомога з соціальними мережами Google czy PayPal. Spółka zdecydowała się na stworzenie klucza zgodnie z tymi standardami, ponieważ umożliwiają wykorzystanie smartfonów, tabletów do uwierzytelnienia dostępu. Uzyskanie certyfikacji potwierdzającej zgodność ze standardami FIDO jest również gwarantem dotarcia do większej grupy klientów korporacyjnych przez wzgląd na międzynarodowe uznanie organizacji FIDO i FIDO standardi wzgląd na międzynarodowe uznanie organizacji FIDO i FIDO standard wzgląd.

Unikatowość rozwiązania

Hideez FIDO Security Key

Przewagą Hideez Fido Key w stosunku do istniejącej konkurencji są:

  • Łączność bezprzewodowa. Większość konkurencyjnych produktów to rozwiązania sprzętowe wymagające portu USB którego nie posiadają wszystkie komputery dostępne.
  • Wielofunkcyjność. Większość konkurencyjnych rozwiązań jest dedykowana tylko do jednego przypadku użycia.
  • Спробуйте офлайн. W odróżnieniu od konkurencji dostarczającej rozwiązania softwareowe Hideez Fido Key nie wymaga dostępu do Internetu.
  • Przechowywanie danych bezpieczeństwa w pamięci urządzenia. Konkurencyjne rozwiązania przechowują te dane w chmurze dla poświadczeń, co czyni je podatnymi na ataki. Hideez Fido Key є bezpieczniejszy przechowując dane bezpieczeństwa w pamięci urządzenia.

Innowacją na skalę światową є zintegrowanie wszystkich dotychczas dostępnych на rynku globalnym model wielofunkcyjnego uwierzytelnia w ednym rozwiązaniu.

Дофінансування проекту з UE: 899 259,96 zł
Wartość project: 1 124 074,96 zł
Okres realizacji: 2020-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 

logo